Police Bharti Maths Question Paper 12 | पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच 12 | Maharashtra Police Bharti 2024

Police Bharti Maths Question Paper 12

Police Bharti Maths Question Paper 12 :

Police Constable, Driver written Examinations Important questions are covered in this Quiz examinations.

पोलीस कॉन्स्टेबल, ड्रायव्हर लेखी परीक्षा परीक्षेस अनुसरून महत्वाच्या प्रश्नांचा पेपर येथे आम्ही प्रकाशित ठरत आहोत. या टेस्ट पेपर मध्ये महत्वाचे प्रश्न समाविष्ट केले आहेत, जे पुढील लेखी परीक्षेस नक्कीच उपयुक्त पडतील. (पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच)

Police Bharti Maths Question Paper 12

Police Bharti Maths Question Paper 12 | पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच 12 | Maharashtra Police Bharti 2024

01 : 4200 रू. मुद्दलाची द. सा. द. शे. 7 या दराने 3 वर्षांनी किती रास होईल ?
A) 5082 रू.
B) 852 रू.
C) 5820 रू.
D) 8380 रू.
उत्तर : A) 5082 रू.
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-

02 : एका वर्तुळाचा परीघ 176 सेमी आहे, तर त्याची त्रिज्या किती ?
A) 28 सेमी
B) 56 सेमी
C) 14 सेमी
D) 7 सेमी
उत्तर : A) 28 सेमी
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-

03 : एका रकमेचे द. सा. द. शे. 12.5 दराने किती वर्षात दामदुप्पट होईल ?
A) 8 वर्षे
B) 10 वर्षे
C) 8.5 वर्षे
D) 5 वर्षे
उत्तर : A) 8 वर्षे
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-

04 : जर 4 मीटर अंतरावर 1 याप्रमाणे एक किमी अंतरावर एकूण किती रोपे लावता येतील ?
A) 25 रोपे
B) 50 रोपे
C) 250 रोपे
D) 251 रोपे
उत्तर : D) 251 रोपे
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-

05 : एका संख्येची 5 पट आणि 9 पट यामध्ये 52 चा फरक आहे, तर ती संख्या कोणती ?
A) 13
B) 4
C) 14
D) 16
उत्तर : A) 13
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-

06 : दोन संख्यांचा गुणाकार 432 आहे, त्यापैकी एक संख्या 16 असल्यास दुसरी संख्या कोणती ?
A) 17
B) 22
C) 27
D) 15
उत्तर : C) 27
स्पष्टीकरण :

———————————————————————————————————-
Police Bharti Maths Question Paper 12 : पोलीस भरती पेपर सोल्युशन आणि 2021 व 2023 मध्ये विचारण्यात आलेले गणित या विषयावरील हस्तलिखित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे.
marathi naukri telegram

📌 पोलीस भरती सोल्युशन 📌
प्रश्नसंच 01
प्रश्नसंच 02
प्रश्नसंच 03
प्रश्नसंच 04

 


📌 पोलीस भरती सराव सामान्य ज्ञान प्रश्नसंच 📌
प्रश्नसंच 01
प्रश्नसंच 02

Police Bharti Maths Question Paper 12 :  Hello Friends, It’s New Website MarathiNaukri.com which is dedicated to the practice of Government Police Examinations. Police Bharti 2024 – important papers & Previous Year paper sets are given For your practice. You Solve these papers Free. All the Test Series are free & For your Better Future. So Keep visiting MarathiNaukri.com Maharashtra Police Bharti 2024 Important Question Papers are given For your reference. The Mock Test of Police Bharti 2024 will help you clear the Written Examinations of MahaPolice Lekhi Pariksha 2024.

Police Bharti Important Questions
Maharashtra police exam test series
maharashtra police bharti 2023 question papers
पोलीस भरती व इतर सरळसेवा परीक्षेला विचारलेले महत्त्वाचे प्रश्न

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *