Police Bharti Maths Question Paper 10 | पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच 10 | Maharashtra Police Bharti 2024

Police Bharti Maths Question Paper 10

Police Bharti Maths Question Paper 10 :

Police Constable, Driver written Examinations Important questions are covered in this Quiz examinations.

पोलीस कॉन्स्टेबल, ड्रायव्हर लेखी परीक्षा परीक्षेस अनुसरून महत्वाच्या प्रश्नांचा पेपर येथे आम्ही प्रकाशित ठरत आहोत. या टेस्ट पेपर मध्ये महत्वाचे प्रश्न समाविष्ट केले आहेत, जे पुढील लेखी परीक्षेस नक्कीच उपयुक्त पडतील. (पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच)

Police Bharti Maths Question Paper 10

Police Bharti Maths Question Paper 10 | पोलीस भरती गणित सराव प्रश्नसंच 10 | Maharashtra Police Bharti 2024
प्रश्न 01 : एका वस्तूच्या छापील किमतीवर 20% सूट देऊनही दुकानदार 20% नफा कमवतो, जर वस्तूची छापील किंमत व खरेदी किंमत यांच्यातील फरक 700 रुपये असेल, तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत काढा ?
A) 1200 रु.
B) 1000 रु.
C) 1400 रु.
D) 1600 रु.
उत्तर : C) 1400 रु.
स्पष्टीकरण : 
Police Bharti Maths Question Paper 10
———————————————————————————————————-
प्रश्न 02 : 50 च्या 15% हे एका संख्येच्या 60% पेक्षा 6 ने कमी आहेत, तर ती संख्या कोणती ?
A) 20
B) 30
C) 60
D) 40
उत्तर : A) 20
स्पष्टीकरण : 
Police Bharti Maths Question Paper 10
———————————————————————————————————-
प्रश्न 03 : एक रेल्वे 300 मीटर लांबीच्या पुलाला 15 सेकंदात ओलांडते, व पुढे जाऊन 600 मीटर लांबीच्या बोगद्याला 25 सेकंदात ओलांडते, तर रेल्वेची लांबी किती ?
A) 200 मीटर
B) 250 मीटर
C) 300 मीटर
D) 150 मीटर
उत्तर : D) 150 मीटर
स्पष्टीकरण : 
Police Bharti Maths Question Paper 10
———————————————————————————————————-
प्रश्न 04 : एका कोनाचे माप त्याच्या पूरककोनाच्या मापाच्या दुप्पट आहे, तर त्या कोनांचे माप काय आहे ?
A) 30 व 60 
B) 60 व 120 
C) 15 व 30
D) 45 व 90
उत्तर : B) 60 व 120 
स्पष्टीकरण : 
Police Bharti Maths Question Paper 10
———————————————————————————————————-
प्रश्न 05 : एका रानात पहिल्या रांगेत 24 झाडे आहेत, दुसऱ्या रांगेत 27 झाडे, तिसऱ्या रांगेत 30 झाडे आहेत, तर एकूण 30 रांगा असल्यास किती झाडे होतील ?
A) 2050 झाडे
B) 2000 झाडे
C) 2025 झाडे
D) 2075 झाडे
उत्तर : C) 2025 झाडे
स्पष्टीकरण : 
Police Bharti Maths Question Paper 10
———————————————————————————————————-
Police Bharti Maths Question Paper 10 : पोलीस भरती पेपर सोल्युशन आणि 2021 व 2023 मध्ये विचारण्यात आलेले गणित या विषयावरील हस्तलिखित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे.
marathi naukri telegram

📌 पोलीस भरती सोल्युशन 📌
प्रश्नसंच 01
प्रश्नसंच 02
प्रश्नसंच 03
प्रश्नसंच 04

 


📌 पोलीस भरती सराव सामान्य ज्ञान प्रश्नसंच 📌
प्रश्नसंच 01
प्रश्नसंच 02

Police Bharti Maths Question Paper 10 :  Hello Friends, It’s New Website MarathiNaukri.com which is dedicated to the practice of Government Police Examinations. Police Bharti 2024 – important papers & Previous Year paper sets are given For your practice. You Solve these papers Free. All the Test Series are free & For your Better Future. So Keep visiting MarathiNaukri.com Maharashtra Police Bharti 2024 Important Question Papers are given For your reference. The Mock Test of Police Bharti 2024 will help you clear the Written Examinations of MahaPolice Lekhi Pariksha 2024.

Police Bharti Important Questions
Maharashtra police exam test series
maharashtra police bharti 2023 question papers
पोलीस भरती व इतर सरळसेवा परीक्षेला विचारलेले महत्त्वाचे प्रश्न

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *