सागरेश्वर अभयारण्य खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? | sagareshwar abhayranya kontya jilhyat ahe ?

प्रश्न  : सागरेश्वर अभयारण्य खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
        १)  पुणे
        २)  सातारा
        ३)  सांगली ✔
        ४)  हिंगोली

 

उत्तर  : सागरेश्वर अभयारण्य सांगली जिल्ह्यात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *