माऊंट एव्हरेस्ट शिखर पादांक्रात करणारी पहिली भारतीय अपंग महिला कोण आहे ?

 माऊंट एव्हरेस्ट शिखर पादांक्रात करणारी पहिली भारतीय अपंग महिला कोण आहे ?

1) मेघा सावंत

2) मानसी सेशू

3) अरूनिमा सिन्हा ✅

4) अनामिका सेठी

उत्तर : अरूनिमा सिन्हा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *