भारतीय अर्थव्यवस्था 25 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरे | Indian Economy 25 General Questions | मराठी नौकरी

 भारतीय अर्थव्यवस्था 25 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरे | Indian Economy 25 General Questions | मराठी नौकरी

प्रश्न १ : अर्थव्यवस्थेच्या पंचम क्षेत्रामध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो ?

           १)  संशोधन व विकास

           २)  शिक्षण व धोरण निर्मिती

           ३)  आकडेवारी संकलन

           ४)  सर्वोच्च स्तरीय धोरण निर्मिती  ✔

प्रश्न २ : दादाभाई नौरोजी यांच्या मते 1868 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न किती होते ?

           १)  15 रु

           २)  20 रु ✔

           ३)  25 रु

           ४)  30 रु

प्रश्न ३ : खालीलपैकी कोणत्या योजनेदरम्यान कमीत कमी वार्षिक सरासरी वृद्धी दर साध्य झाला होता ?

           १)  सातवी

           २)  आठवी

           ३)  नववी ✔

           ४)  दहावी

प्रश्न ४ : भारतासाठी सर्वप्रथम नियोजनाची संकल्पना कोणी मांडली ?

           १)  पंडित नेहरू

           २)  एम.विश्वश्वरैया ✔

           ३)  श्रीमान नारायण अग्रवाल

           ४)  मानवेंद्र नाथ रॉय

प्रश्न ५ : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी ………… मध्ये वाढ झाली नाही ?

           १)  अन्नधन्य उत्पादन

           २)  राष्ट्रीय उत्पादन

           ३)  दरडोई उत्पादन

           ४)  किमतींचा निर्देशांक ✔

प्रश्न ६ : महाराष्ट्रात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?

           १)  पालक मंत्री ✔

           २)  मुख्यमंत्री

           ३)  नियोजन मंत्री

           ४)  वित्त मंत्री

प्रश्न ७ : दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक आर्थिक वृद्धी दर साध्य झाला ?

           १)  कृषि क्षेत्र

           २)  उद्योग क्षेत्र

           ३)  कारखानदारी क्षेत्र

           ४)  सेवा क्षेत्र ✔

प्रश्न ८ : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी ……….. मध्ये वाढ झाली नाही ?

           १)  अन्नधान्य उत्पादन

           २)  राष्ट्रीय उत्पन्न

           ३)  दरडोई उत्पन्न

           ४)  व्यापार तूट  ✔

प्रश्न ९ : भारतासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेची शिफारस सर्वप्रथम कोणत्या योजनेमध्ये करण्यात आली होती ?  

           १)  बॉम्बे योजना ✔

           २)  जनता योजना

           ३)  गांधी योजना

           ४)  एम. विश्वश्वरैया योजना

प्रश्न १० : महाराष्ट्रात महानगर नियोजन समित्यांची स्थापना व कार्य निश्चित करण्यासाठी संमत करण्यात आलेला कायदा कोणत्या वर्षीचा आहे ?

           १)  1972 साली

           २)  1974 साली

           ३)  1996 साली

           ४)  1999 साली ✔

प्रश्न ११ : विकसनशील देशांमध्ये उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणार्‍या बेरोजगारीला काय म्हणतात ?

           १)  चक्रीय बेरोजगारी

           २)  घर्षणात्मक बेरोजगारी

           ३)  संरचनात्मक बेरोजगारी ✔

           ४)  प्रच्छन्न बेरोजगारी

प्रश्न १२ : ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठीची सध्याची एकमेव योजना कोणती ?

           १)  स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

           २)  स्वर्णजयंती ग्रामीण रोजगार योजना ✔

           ३)  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

           ४)  संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजना

प्रश्न १३ : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कोणामार्फत राबविण्यात येते ?

           १)  केंद्र सरकार

           २)  राज्य सरकार ✔

           ३)  जिल्हा परिषद

           ४)  ग्राम पंचायत

प्रश्न १४ : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घ्यावयाच्या प्रकल्पांची निवड कोण करते ?

           १)  राज्य सरकार

           २)  जिल्हा परिषद

           ३)  पंचायत समिती

           ४)  ग्राम पंचायत ✔

प्रश्न १५ : भारतात नोटा छापण्याचा अधिकार सर्वप्रथम कोणत्या बँकेला देण्यात आला होता ?

           १)  बँक ऑफ कलकत्ता

           २)  बँक ऑफ बंगाल ✔

           ३)  बँक ऑफ मद्रास

           ४)  बँक ऑफ बॉम्बे

प्रश्न १६ : रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपूर्वी भारतात नोटा कोणामार्फत छापल्या जात असत ?

           १)  इंपिरीअल बँक

           २)  बँक ऑफ बंगाल

           ३)  बँक ऑफ दिल्ली 

           ४)  ब्रिटिश भारत सरकार ✔

प्रश्न १७ : भारतातील ग्रामीण भागातील अल्पकालीन सहकारी बँक रचना कशा प्रकारची असते ?

           १)  संघात्मक ✔

           २)  अर्ध-संघात्मक

           ३)  एकात्मक

           ४)  अर्ध-एकात्मक

प्रश्न १८ : जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक कोणत्या देशात स्थापन करण्यात आली होती ?

           १)  डेन्मार्क

           २)  स्वीडन ✔

           ३)  फिनलँड

           ४)  नॉर्वे

प्रश्न १९ : भारतात मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेची शिफारस कोणी केली नव्हती ?

           १)  फौलर समिती

           २)  चेंबरलीन आयोग

           ३)  हिल्टन यंग आयोग ✔

           ४)  मॅकलॅगन समिती

प्रश्न २० : रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक धोरणाला काय म्हणतात ?

           १)  मौद्रिक धोरण

           २)  राजकोशीय धोरण

           ३)  वित्तीय धोरण

           ४)  मौद्रिक व पतधोरण ✔

प्रश्न २१ : रिझर्व्ह बँकेच्या पतनियंत्रणाचे सर्वात प्रभावी साधन कोणते ?

           १)  बँक दर

           २)  रोख राखीव प्रमाण ✔

           ३)  खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री

           ४)  रेपो व्यवहार

प्रश्न २२ : भांडवल बाजारातील कोणती संस्था खाजगी क्षेत्रात स्थापन करण्यात आली होती ?

           १)  IFCI

           २)  ICICI ✔

           ३)  IDBI

           ४)  IRCI

प्रश्न २३ : 1964 मध्ये IDBIची स्थापना कोणत्या देशातील औद्योगिक बँकेच्या धर्तीवर करण्यात आली होती ?

           १)  कॅनडा ✔

           २)  अमेरिका

           ३)  जर्मनी

           ४)  जपान

प्रश्न २४ : 2002 मध्ये एका व्यापारी बँकेमध्ये विलीनीकरण होऊन निर्माण झालेली देशातील पहिली वैश्विक बँक कोणती ?

           १)  IFCI बँक

           २)  ICICI बँक ✔

           ३)  IDBI बँक

           ४)  HDFC बँक

प्रश्न २५ : 1980 साली स्थापन करण्यात आलेली राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनी कोठे आहे ?

           १)  कानपुर

           २)  लखनौ

           ३)  पुणे ✔

           ४)  हैदराबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *