पोलीस भरती 2021 महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे 13 || Police Bharti 2021 Practice Question Paper 13 || Marathi Naukri

पोलीस भरती 2021 महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे 13 || Police Bharti 2021 Practice Question Paper 13 || Marathi Naukri

प्रश्न १ : टीपाई देवीचे प्राचीन मंदिर यवतमाळ जिल्ह्याच्या कोणत्या तालुक्यात आहे ?
           १)  वणी
           २)  पांढरकवडा ✔
           ३)  कळंब
           ४)  घाटंजी

प्रश्न २ : अकोला जिल्ह्यात संत गाडगेबाबा यांचे आश्रम कोठे आहे ?
           १)  मूर्तिजापूर ✔
           २)  शिवणी
           ३)  पातूर
           ४)  बोरगाव मंजु

प्रश्न ३ : चिपको आंदोलन ही चळवळ कशाशी संबंधित आहे ?
           १)  जलसंवर्धन
           २)  धरण संरक्षण
           ३)  वृक्षतोड विरोध ✔
           ४)  व्याघ्र संरक्षण

प्रश्न ४ : चंद्रपुर जिल्ह्याचे विभाजन होवून कोणता नवीन जिल्हा तयार  झाला ?
           १)  वर्धा
           २)  गोंदिया
           ३)  यवतमाळ
           ४)  गडचिरोली ✔

प्रश्न ५ : ग्रामसभेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय किती पाहिजे?
           १)  १८ वर्ष ✔
           २)  २१ वर्ष
           ३)  १६ वर्ष
           ४)  २५ वर्ष

प्रश्न ६ : पृथ्वीच्या भूपृष्ठालगतच्या अंतरंगाच्या थरास काय म्हणतात ?
           १)  प्रावरण
           २)  जलावरण
           ३)  शिलावरण ✔
           ४)  वातावरण

प्रश्न ७ : भारतीय उपखंड हा भूभाग कोणत्या भागापासून बनलेला आहे ?
           १)  गोंडवाना ✔
           २)  पॅन्जिया
           ३)  पॅंथाल्सा
           ४)  लॉरेशिया

प्रश्न ८ : महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज केव्हापासून सुरू करण्यात आली आहे ?
           १)  १९००
           २)  १९६२ ✔
           ३)  १९८०
           ४)  १९७२

प्रश्न ९ : ग्रामपंचायत सदस्यास राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास तो कोणाकडे सादर करावा लागतो  ?
           १)  गटविकास अधिकारी
           २)  तहसिलदार
           ३)  सरपंच ✔
           ४)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रश्न १० : ग्रामपंचायत प्रशासनाचा प्रमुख कोण असतो ?
           १)  तलाठी
           २)  ग्रामसेवक ✔
           ३)  सरपंच
           ४)  उपसरपंच

प्रश्न ११ : युरोपीय महासंघाबाहेर पडणारा पहिला देश कोणता आहे ?
           १)  ग्रीनलँड ✔
           २)  हॉलंड
           ३)  ग्रेट ब्रिटन
           ४)  तुर्कीस्तान

प्रश्न १२ : ………. हे जिल्हा नियोजन व जिल्हा मंडळाचे अध्यक्ष असतात ?
           १)  जिल्हा परिषद अध्यक्ष
           २)  जिल्हा पालकमंत्री ✔
           ३)  जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
           ४)  वरीलपैकी नाही

प्रश्न १३ : ‘उषा मेहता’ यांनी भूमिगत राहून आकाशवाणी केंद्रे कोठे चालविली ?
           १)  नागपुर
           २)  सूरत
           ३)  पुणे
           ४)  मुंबई ✔

प्रश्न १४ : ‘कॉमन विल’ व ‘न्यू इंडिया’ ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली होती ?
           १)  पंडित मालविय
           २)  डॉ.अॅनी बेझंट ✔
           ३)  बंकीमचंद्र चटर्जी
           ४)  दादाभाई नौरोजी

प्रश्न १५ : माजुली हे नदी पात्रातील जगातील सर्वात मोठे बेट …………. नदी पात्रात आहे ?
           १)  ब्रम्हपुत्रा ✔
           २)  गंगा
           ३)  गंडक
           ४)  कोसी

प्रश्न १६ : बॅरोमिटर हे उपकरण काय मोजण्यासाठी वापरले जाते ?
           १)  ऊंची
           २)  वायुवेग
           ३)  वायुचा दाब ✔
           ४)  वरीलपैकी नाही

प्रश्न १७ : दैनंदिन आहारात फॉस्फरसच्या त्रुटिमुळे हा वियकर संभवतो ?
           १)  रात आंधळेपणा
           २)  अॅनेमिया
           ३)  गलगंड
           ४)  वाढ खुंटणे ✔

प्रश्न १८ : ………… हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून घोषित केला जातो ?
           १)  १० जून
           २)  ८ मार्च ✔
           ३)  १५ ऑगस्ट
           ४)  १० डिसेंबर

प्रश्न १९ : जमनालाल बजाज पुरस्कार देवून यांचा उचित गौरव करण्यात आला आहे ?
           १)  राजकुमार धूत
           २)  मदर तेरेसा
           ३)  अनुताई वाघ ✔
           ४)  देवेंद्र फडणवीस

प्रश्न २० : काही सजीव त्यांच्या अस्तित्त्वासाठी पुर्णपणे इतर जीवांवर अवलंबून असतात, त्यांना काय म्हणतात ?
           १)  परपोषी
           २)  परजीवी ✔
           ३)  स्वयंपोषी
           ४)  वरीलपैकी नाही 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *