पोलीस भरती 2021 महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे 11 || Police Bharti 2021 Practice Question Paper 11 || Marathi Naukri

 पोलीस भरती 2021 महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे 11 || Police Bharti 2021 Practice Question Paper 11 || Marathi Naukri

प्रश्न १ : पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्ताची निवड कोण करतो ?
           १)  राज्य सरकार
           २)  राज्य लोकसेवा आयोग ✔
           ३)  कर्मचारी निवड आयोग
           ४)  मुख्य सचिव

प्रश्न २ : पोलीस स्मृतीदिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो ?
           १)  5 जून
           २)  5 जुलै
           ३)  1 मे 
           ४)  21 ऑक्टोबर ✔

प्रश्न ३ : याकुब मेमन या बॉम्ब स्फोटातील आरोपीस कोठे फाशी देण्यात आली ?
           १)  आर्थर रोड जेल
           २)  येरवडा जेल
           ३)  तिहार जेल
           ४)  नागपुर जेल ✔

प्रश्न ४ : अभिलाषा म्हात्रे ही कोणत्या खेळाशी संबंधित खेळाडू आहे ?
           १)  खो-खो
           २)  कबड्डी ✔
           ३)  क्रिकेट
           ४)  ज्युदो

प्रश्न ५ : भारतीय दंड विधान या कायद्यान्वये कार्यवाही करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?
           १)  लोहमार्ग पोलीस ✔
           २)  रेल्वे सुरक्षा बल
           ३)  वरील दोघांनाही आहेत
           ४)  वरील दोघांनाही नाहीत 

प्रश्न ६ : 2015 मध्ये कोणत्या पोलीस मदत केंद्रामध्ये सर्वात जास्त नक्षलींनी आत्मसमर्पण केले होते ?
           १)  पोटेगाव
           २)  ताडगाव
           ३)  कोटमी ✔
           ४)  हेडरी

प्रश्न ७ : ‘आई त्या मुलाला हसवते’ या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा ?
           १)  प्रयोजक क्रियापद ✔
           २)  संयुक्त क्रियापद
           ३)  साधित क्रियापद
           ४)  गौण क्रियापद

प्रश्न ८ : मुलांनो तात्काळ बाहेर जा. या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा ?
           १)  विद्यर्थ
           २)  आज्ञार्थ ✔
           ३)  संकेतार्थ
           ४)  स्वार्थ

प्रश्न ९ : सौंदर्य या शब्दाचा प्रकार ओळखा ?
           १)  गुणविशेष
           २)  सहयोगी
           ३)  सर्वनाम
           ४)  भाववाचक ✔

प्रश्न १० : पहिले पद संख्यावाचक असून त्यावरून समुहाचा बोध होत असेल तर तो ………. समास आहे ?
           १)  बहुव्रीहि
           २)  नवीन कर्मणी
           ३)  द्विगु समास ✔
           ४)  कर्मधारय

प्रश्न ११ : ‘कमी जास्त’ या शब्दातील समासाचा प्रकार ओळखा ?
           १)  वैकल्पिक द्वंद्व ✔
           २)  समाहार द्वंद्व
           ३)  इतरेतर द्वंद्व
           ४)  अव्यय भाव

प्रश्न १२ : ‘यशोवर्धन नेहमीच लवकर येत असतो’ या वाक्यातील काळ ओळखा ?
           १)  साधा वर्तमानकाळ
           २)  अपूर्ण वर्तमानकाळ
           ३)  पूर्ण वर्तमानकाळ
           ४)  रिती वर्तमानकाळ ✔

प्रश्न १३ : मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीने महाराष्ट्रातील कोणते गाव दत्तक घेतले आहे ?
           १)  कोठेवाडी
           २)  हरीसाल ✔
           ३)  गोपापुर
           ४)  धारनी

प्रश्न १४ : जगप्रसिद्ध मुष्टियोद्धा मुहम्मद अली यांचे मुळ नाव काय आहे ?
           १)  माईक टायसन
           २)  फ्रँक बनो
           ३)  जो फ्रेजीयर
           ४)  कॅशीअस क्ले ✔

प्रश्न १५ : हेनरी फोर्ड या जगप्रसिद्ध उद्योजकाने कोणत्या देशात मोटार कार तयार करण्याचे तंत्र विकसित केले ?
           १)  जपान
           २)  जर्मनी
           ३)  इटली
           ४)  अमेरिका ✔

प्रश्न १६ : कार्बन डेटींग ही ………… निश्चित करण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे ?
           १)  वस्तूचे वय ✔
           २)  कोळशाचे साठे
           ३)  कार्बनची मात्रा 
           ४)  कार्बनची जोडी 

प्रश्न १७ : पृथ्वीचे सूर्याभोवती फिरण्यास पृथ्वीचे ………… म्हणतात ?
           १)  परिवलन
           २)  परिभ्रमण ✔
           ३)  गती
           ४)  वरीलपैकी नाही

प्रश्न १८ : नांदूर मधमेश्वर हे ठिकाण कशासाठी प्रसिद्ध आहे ?
           १)  वाघ 
           २)  सिंह
           ३)  पक्षी निरीक्षण ✔
           ४)  माळढोक

प्रश्न १९ : सातपुडा पर्वत रांगांमुळे  …………… व …………… नद्यांची खोरी वेगळी झाली आहेत ?
           १)  नर्मदा व तापी ✔
           २)  भीमा व कृष्णा
           ३)  गोदावरी व भीमा
           ४)  तापी व पूर्णा

प्रश्न २० : ‘डेक्कन क्वीन’ ही रेल्वे कोणत्या मार्गावर धावते ?
           १)  पुणे-नागपुर
           २)  पुणे-मुंबई ✔
           ३)  दौंड-मनमाड
           ४)  पुणे-कोल्हापुर

प्रश्न २१ : अजिंठा येथील चित्रांमध्ये प्रामुख्याने कशाची चित्रे आढळतात ?
           १)  रामायण
           २)  उपनिषद
           ३)  जातक कथा ✔
           ४)  महाभारत

प्रश्न २२ : भरतनाट्यम हा नृत्य प्रकार कोणत्या राज्याचा सांस्कृतिक वारसा आहे ?
           १)  तामिळनाडू ✔
           २)  ओडिशा
           ३)  कर्नाटक
           ४)  केरळ

प्रश्न २३ : खालीलपैकी बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात दक्षिणेकडील तालुका कोणता आहे ?
           १)  मलकापुर
           २)  लोणार ✔
           ३)  जळगाव
           ४)  चिखली

प्रश्न २४ : 2005 मध्ये मुंबई शहरातील कोणत्या नदीमुळे पुरस्थिती निर्माण झाली होती ?
           १)  उल्हास नदी
           २)  बोरी नदी
           ३)  मिठी नदी ✔
           ४)  तेरणा नदी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *